Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn – luka płacowa czy nierówność stanowisk?

image2

Dane PayScale pokazują, że w 2019 na każdego dolara zarobionego przez mężczyznę w USA, kobieta zarobiła ledwie 79 centów (21% mniej).

Według danych Eurostatu z 2017 roku sytuacja w Europie i w Polsce jest podobna - luka płacowa wyniosła w 2017 odpowiednio 16% i 7,2%. Amerykańskie dane mówią wskazują iż kobiety zarabiają prawie tyle samo co mężczyźni jeśli zajmują takie same stanowiska (2% mniej).

Różnica ta wskazuje głównie na nierówność w zatrudnieniu kobiet i mężyczn na wysokich stanowiskach, które oznaczają automatycznie wyższe płace. Fakt, że luka płacowa jest tym mniejsza im młodszych pracowników bierzemy pod uwagę w analizie, potwierdza że problem wynika z nierówności stanowiskowych a nie z niższych płac kobiet. Jedocześnie szczególnie niepokojąca jest informacja, że Polki poniżej 25 roku życia zarabiają średnio o 7,6% mniej niż ich rówieśnicy.

W 2018 roku Islandia wprowadziła prawo zabraniające dyskryminacji płacowej kobiet. Zgodnie z tym prawem firmy, pod groźbą kary finansowej, są zobowiązane uzyskać rządowy certyfikat potwierdzający równe płace, Nowe prawo ogłoszona w Międzynarodowy Dzień Kobiet, 8 marca 2018. Jest to jeden z projektów mający na celu zlikwidowanie luki płacowej do 2022 roku.

W Wielkiej Brytanii podobne prawo ogłoszono już w 1970 roku, jednak bez systemu karania za niestosowanie się do niego. Inne kraje mogą pójść w ślady Islandii i wprowadzić legislacje nakładające kary na firmy dyskryminujące kobiety płacowo. Warto jednak mieć na uwadze, że prawo wymagające równych płac na tych samych stanowiskach nie rozwiąże problemu nierówności stanowiskowej. Jedyna możliwość, żeby średnie wynargodzenie kobiet wzrosło do poziomu średniej płacy mężczyzn jest zatrudnienie większej liczby kobiet na wysokich stanowiskach.