W czym możemy Ci pomóc

Pakiet antykryzysowy

KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE HR I KOMUNIKACJĄ WEWNĘTRZNĄ

Nowe zasady gry wymagają od Ciebie nowej strategii, zmiany sposobów komunikacji z pracownikami, podnoszenia morale i motywacji?

Wesprzemy Cię w dopasowaniu dotychczasowej strategii HR do nowej rzeczywistości rynkowej, zbadamy potrzeby pracowników i wybierzemy odpowiednie kanały komunikacji. Wspólnie stworzymy rozwiązania z których możesz korzystać nie tylko w czasie kryzysu.

STRATEGICZNE PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Potrzebujesz dokonać analizy obecnego stanu zasobów ludzkich, określić szanse i zagrożenia związane z kryzysem?

Pomożemy Ci w zdefiniowaniu kompetencji potrzebnych w firmie zarówno w obecnej sytuacji jak i niezbędnych do osiągnięcia długookresowych celów strategicznych Twojej firmy. Zbadamy zapotrzebowanie na etaty oraz konkretne kompetencje i umiejętności w poszczególnych działach i całej firmie dzisiaj i na przyszłość. Pomożemy Ci zaadoptować Twoją firmę do nowych warunków i postawić ją na dobrej pozycji startowej po kryzysie.

OPTYMALIZACJA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE BUDŻETU KOSZTÓW OSOBOWYCH

Musisz zoptymalizować budżet osobowy?

Pomożemy Ci w znalezieniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków finansowych, którymi dysponujesz. Poszukamy oszczędności, które mogą zapobiec zwolnieniom. Doradzimy, jak ułożyć lub zoptymalizować proces kontroli, planowania i prognozowania kosztów osobowych.

PRZEGLĄD I USPRAWNIANIE PROCESÓW HR I EB

Musisz stworzyć nowe procesy HR, EB lub zoptymalizować obecne?

Pomagamy zidentyfikować oraz zoptymalizować nieefektywne i zbędne procesy HR i EB lub ich elementy. Prowadzimy także projekty outsourcingu obsługi kadrowo-płacowej w oparciu o dogłębną analizę opłacalności możliwych rozwiązań.

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ I BENEFITÓW, BENCHMARKI

Planujesz zmianę w wynagrodzeniu lub chcesz dowiedzieć się, czy istniejący system jest konkurencyjny rynkowo? A może chcesz efektywniej wykorzystać środki z ZFŚS?

Zweryfikujemy poziom wynagrodzenia oraz koszty benefitów i doradzimy Ci najbardziej efektywne kosztowo rozwiązania, ale bez znacznej utraty ich wartości dla pracowników. W oparciu o benchmarki i analizę zaproponujemy niezbędne zmiany w wynagradzaniu w celu stabilizacji sytuacji finansowej firmy oraz wynagradzania na jak najbardziej adekwatnym poziomie. Pomożemy Ci efektywnie zarządzać budżetem na benefity przy jednoczesnym zwiększeniu ich elastyczności i dostępności.

ANALIZA I WYKORZYSTANIE ROZWIĄZAŃ UJĘTYCH W RZĄDOWEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Chcesz wykorzystać rządowe programy wsparcia w swojej firmie?

Tarcza Antykryzysowa to program rządowy skierowany do pracodawców celem ochrony przed skutkami epidemii koronawirusa: dziesiątki konkretnych rozwiązań dla pracowników, pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dokonamy analizy różnych scenariuszy w celu doboru optymalnego rozwiązania, doradzimy Ci w jaki sposób komunikować zmiany.

KPI W HR I EB

Twoja firma dostosowuje cele i sposób ich realizacji do nowych warunków pracy?

Pomożemy dobrać kluczowe wskaźniki efektywności (KPI - Key Performance Indicators), które należy monitorować w tym wyjątkowym czasie, określimy ich docelowy poziom oraz sposób jego osiągnięcia. Dzięki odpowiedniemu zestawowi KPI pomożemy Ci kontrolować sytuację finansową i kadrową firmy.

WESPRZEMY CIĘ W ROZWIĄZANIU TWOICH PROBLEMÓW HR I EB

Masz inny problem HR lub EB, którego nie znalazłeś na liście?

Skontaktuj się z nami a pomożemy znaleźć Ci rozwiązanie!

Budżetowanie i etatyzacja

PLANOWANIE ETATÓW

Czy wiesz ilu pracowników potrzebujesz, aby stworzyć stabilną i efektywną organizację?

Pomożemy Ci przekonać zarząd i właścicieli, że pracownicy są głównym elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Doradzimy Ci jak prawidłowo określić liczbę i koszt poszczególnych stanowisk, a tym samym dowiedzieć się, ile i jakich pracowników potrzebujesz.

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE KOSZTÓW OSOBOWYCH

Potrzebujesz sprawdzić czy Twój budżet osobowy jest na adekwatnym poziomie?

Przeanalizujemy obecny budżet, podpowiemy, gdzie można zrobić oszczędności i pomożemy Ci rozsądnie je zaplanować. Optymalizacja tych kosztów skutkować będzie lepszą alokacją zasobów, natomiast monitorowanie i analiza odchyleń pozwoli Ci na podjęcie właściwych i racjonalnych działań w odpowiednim czasie.

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIOWYCH I ROZWOJOWYCH

Chcesz jak najlepiej zaplanować koszty szkoleń i działań rozwojowych?

Wesprzemy Cię w zaplanowaniu kosztów w oparciu o strategiczne działania firmy. Pomożemy Ci w wyborze odpowiedniej metody budżetowania oraz metody rozwojowej, która pozwoli Ci na optymalizację kosztową i jakościową szkoleń. Doradzimy Ci na każdym etapie tworzenia planu szkoleń i pomożemy w ustaleniu zasad i późniejszej kontroli kosztów.

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE KOSZTÓW EMPLOYER BRANDINGOWYCH

Planujesz promowanie swojej firmy na targach pracy, eventy lub spotkania firmowe?

Budżet dedykowany na ten cel nie musi się zmarnować. Razem z nami zaplanujesz aktywności EB spójne z Twoją organizacją - możliwe do zrealizowania, przynoszące zysk firmie i optymalne kosztowo.

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE KOSZTÓW BENEFITOWYCH

Chcesz, żeby Twoi pracownicy otrzymywali najlepsze benefity nieznacznym kosztem?

Benefit może być opłacalną inwestycją, pomożemy Ci w wyborze odpowiedniego rozwiązania. Wbrew pozorom oferowanie benefitów wcale nie musi wiązać się tylko z kosztami, ale może też być sposobem na oszczędzanie. Rekomendując rozwiązania przyjmujemy podejście Total Cash i wybór takich benefitów, które docenią Twoi pracownicy.

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE KOSZTÓW REKRUTACYJNYCH

Chcesz, żeby koszty rekrutacji miały realne przełożenie na jej jakość?

Dzięki nam rekrutacja i selekcja, ze względu na swoje znaczenie dla organizacji oraz trudność, kosztowność i czasochłonność procesu, mogą podlegać szczegółowej analizie kosztów. Dzięki odpowiednio dobranym wskaźnikom pomagamy zweryfikować skuteczność, jakość i efektywność działań rekrutacyjnych.

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE KOSZTÓW POZOSTAŁYCH DZIAŁAŃ HR

Obecny budżet HR wymaga optymalizacji?

Wspólnie z Twoim zespołem wybierzemy kluczowe projekty HR i weźmiemy je pod lupę, optymalizując ich koszty i efekty.

Strategie oraz KPI w HR i EB

STRATEGIA HR

Czy Twoja strategia zarządzania zasobami ludzkimi jest aktualna i odpowiada na strategię firmy?

Spojrzymy na potrzeby biznesowe, wyliczymy potrzebną etatyzację w kontekście niezbędnych kompetencji i procesów firmowych, a także weźmiemy pod lupę budowę doświadczenia pracownika, żeby dopasować Twoją strategię HR do rzeczywistości rynkowej.

STRATEGIA EB

Dla kogo budować komunikację, co podkreślać i z jakimi celami marki pracodawcy zmierzyć się w pierwszej kolejności?

Zbudujemy strategię EB na miarę Twoich potrzeb: od dostosowania globalnej komunikacji i obietnicy marki (EVP – Employment Value Proposition) do lokalnej rzeczywistości, przez strategie kompleksowe i transformacyjne, po strategie budowane z myślą o celach wizerunkowych czy rekrutacyjnych.

KPI

Twoja firma chce mierzyć efekty działań HRowych i komunikacyjnych?

Stworzymy paletę kluczowych wskaźników efektywności (KPI – Key Performance Indicators), które pozwolą monitorować sytuację kadrową firmy oraz realizację strategii HR lub EB. Określimy docelowy poziom wskaźników oraz sposób jego osiągnięcia.

AUDYT

Czy Twoja organizacja działa poprawnie i najbardziej efektywnie jak to możliwe?

Zweryfikujemy trafność strategii HR i EB Twojej organizacji, sprawdzimy poprawność i zgodność z prawem polityk i regulaminów, rzetelność raportów i dashboardów, a także kondycję marki pracodawcy. Przeprowadzimy kompleksowy audyt całości lub wycinka Twoich procesów, opierając się na benchmarkach rynkowych i analizie biznesowej.

DORADZTWO

Jakie są najlepsze praktyki rynkowe? Jakie rozwiązania będą faktycznie pasowały do Twojej organizacji?

Poznamy Twoją firmę i doradzimy, czym się kierować np. w budowie systemu premiowego, zarządzaniu wynagrodzeniami, tworzeniu rzetelnych analiz, raportów, dashboardów, w doborze dostawców, budowaniu strategii czy angażowaniu liderów do komunikacji marki pracodawcy.

Analityka HR i EB

ANALITYKA HR (PEOPLE ANALYTICS)

Czy wykorzystujesz dostępne dane HR, żeby zbudować przewagę konkurencyjną firmy?

Przeanalizujemy dane personalne Twojej firmy, pomożemy bardziej optymalnie i efektywnie zarządzać kapitałem intelektualnym i finansami przedsiębiorstwa.

NOWOCZESNA MATRYCA WYNAGORDZEŃ

Chcesz zatrzymać talenty i pozyskać z rynku najlepszych pracowników dzięki optymalnemu wynagrodzeniu?

Zbudujemy konkurencyjną i optymalną finansowo matrycę wynagradzania, która pomoże w utrzymaniu pracowników i pozyskaniu talentów z rynku. Dzięki oparciu o dane wynagrodzenia będą adekwatne do wynagrodzenia rynkowego, sytuacji i strategii firmy oraz jej możliwości finansowych.

ZARZĄDZANIE CAŁKOWITYM WYNAGRODZENIEM

Chcesz całościowo podejść do wynagrodzenia i zwiększać dzięki niemu efektywność pracowników?

Zadbamy o wysoką efektywność pracowników dzięki dobrze skrojonemu wynagrodzeniu podstawowemu i systemowi motywacyjnemu. Przeanalizujemy efektywność premii czy prowizji i wprowadzimy najbardziej racjonalne kadrowo i finansowo zmiany.

WIZUALIZACJA, DASHBOARDY HR

Chcesz przemówić do zarządu językiem, który najlepiej rozumieją?

Nauczymy Cię odpowiednio przedstawiać wyniki i wnioski z analiz, żeby nigdy więcej źle przygotowany wykres nie doprowadził odbiorców do innych wniosków niż zamierzone. Zaprojektujemy raporty i dashboardy, które pozwolą na szybkie i jednogłośne podejmowanie racjonalnych decyzji.

Komunikacja marki pracodawcy

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Chcesz efektywnie komunikować się z pracownikami?

Zbadamy potrzeby informacyjne, zidentyfikujemy odpowiednie kanały i grupy docelowe dla komunikacji wewnętrznej, opierając się na unikalnym EVP Twojej organizacji.

KOMUNIKACJA Z RYNKIEM PRACY

Potrzebujesz rozwiązań, by docierać do najlepszych kandydatów?

Opracujemy strategię komunikacji opierając się na celach Twojej marki (wizerunkowych i rekrutacyjnych) i podkreślając unikalne wyróżniki Twojej oferty pracodawcy.

BADANIA MARKI PRACODAWCY

Czego potrzebują kandydaci? Co myślą o Twojej organizacji pracownicy?

Prowadzimy badania z zakresu employee i candidate experience, zarówno w ramach strategii kompleksowych jak i dopasowane do potrzeb organizacji.

MONITORING NASTROJÓW: PULSE CHECK

Pomagamy Ci zebrać feedback pracowników szybko, efektywnie i bez zbędnych komplikacji.

Zadamy odpowiednie pytania, dobierzemy sprawdzone kanały i zadbamy o jasne rekomendacje na podstawie głosu Twoich pracowników.

Digitalizacja

NARZĘDZIA PRACY ZDALNEJ

Pomożemy przenieść Twoją organizację z offline do online.

Sprawdzimy, z jakimi wyzwaniami mierzą się Twoi pracownicy, i dobierzemy odpowiednie narzędzia które ułatwią im wykonywanie codziennych zadań.

NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA CZASU PRACY

Chcesz wiedzieć, które projekty i klienci są opłacalni dzięki określeniu czasu pracy?

Dowiemy się dla Ciebie czy klient lub kontrakt jest ekonomicznie opłacalny, dzięki zebraniu informacji o godzinach zainwestowanych we współpracę.

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ZAANGAŻOWANIE

Jak doceniać, feedbackować i grywalizować procesy?

Sprawdzimy nastroje w organizacji, wyłonimy kluczowe obszary pracy i dobierzemy odpowiednie narzędzia wspierające zaangażowanie dopasowane do Twoich potrzeb.

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE BUDŻETOWANIE

Oczekujesz narzędzia do budżetowania, które spełni Twoje oczekiwania i oszczędzi czas Twoich pracowników?

Wiemy, że praca nad budżetem nie kończy się na planowaniu. W celu usprawnienia działania Twojego zespołu, budujemy i wdrażamy narzędzia do planowania, monitorowania i prognozowania budżetu kosztów personalnych. Oferujemy stworzenie i wdrożenie niezbędnych procedur w celu zapewnienia ciągłości działań. Implementacja narzędzi usprawnia wymianę danych między uczestnikami procesu tj. HR, kontrolingiem, finansami i zarządem.

NARZĘDZIE DO REKOMENDACJI RYNKOWEGO WYNAGRODZENIA

Chcesz mieć natychmiastowy dostęp do informacji o rynkowym poziomie wynagrodzenia?

Zbierzmy dla Ciebie, w jednym miejscu, informację o rynkowym poziomie wynagrodzeń wszystkich stanowisk w ramach Twojej organizacji, nawet przy najbardziej złożonej strukturze organizacyjnej.

RAPORT O ŁĄCZNYCH KORZYŚCIACH Z PRACY (TRS)

Czy Twoi pracownicy wiedzą, ile warte są benefity czy szkolenia, które im oferujesz?

Stworzymy indywidualne raporty o łącznych korzyściach z pracy (TRS – Total Reward Statement) dla Twoich pracowników, które prosto i przejrzyście poinformują ich o tym co od Ciebie otrzymują i jaką wartość ma ich całkowite wynagrodzenie.

NARZĘDZIA HR

Chcesz przenieść firmę z offline do online?

Zaprojektujemy, stworzymy i wdrożymy narzędzia i aplikacje usprawniające pracę działu HR, a także komunikację oraz współpracę z biznesem, dzięki którym dział personalny przejdzie do świata online.

Szkolenia i warsztaty

AGILE W HR i EB

Co oznacza agile dla zespołów HR i EB?

Nauczymy Twoją organizację zwinności, pracy w zmiennym środowisku biznesowym oraz umiejętności komunikacji i wsłuchiwania się w potrzeby biznesu.

WSTĘP DO EMPLOYER BRANDINGU

Chcesz zacząć temat EB w swojej organizacji, ale nie wiesz od czego zacząć?

Przeprowadzimy dedykowane Twojemu zespołowi szkolenie łączące teorię z praktyką.

PRACA WARSZTATOWA NAD PROJEKTEM EB KLIENTA

Planujesz działania EB, wdrażasz strategię - ale nie wiesz jak przenieść koncept do fazy praktycznej?

Przeprowadzimy warsztat który wykorzystując metody design thinking pomoże zoperacjonalizować każdy projekt EB.

WYPRACOWANIE KPI

Twoja organizacja jest wyjątkowa i chcesz zbudować zestaw wskaźników efektywności odpowiadających dokładnie na Twoje potrzeby?

Przeanalizujemy Twoje procesy, kluczowe czynniki sukcesu oraz strategię i wspólnie stworzymy zestaw kluczowych wskaźników efektywności (KPI – Key Performance Indicator) odpowiednich do monitorowania efektywności wynagrodzeń, komunikacji, zasobów ludzkich organizacji czy efektywności poszczególnych działów.

BUDŻETOWANIE

Chcesz nauczyć Twój dział HR i dyrektorów firmy zasad pracy z budżetem kosztów osobowych?

Szkolenie pomagające zapoznać się z podstawami finansów w HR. Budujące umiejętność planowania, monitorowania i prognozowania realizacji różnych elementów budżetu kosztów osobowych przedsiębiorstwa. Poza przekazaniem praktycznej wiedzy na ten temat, naszym celem jest również pomoc pracownikom działu HR zrozumieć finanse, a pracownikom działów finansowych pomóc zrozumieć niuanse wynikające z zarządzania zasobami ludzkimi, co jest niezbędne do efektywnej współpracy.