Najciekawsze zrealizowane projekty

W czym możemy Ci pomóc?

BUDŻET KOSZTÓW PERSONALNYCH

Optymalne wykorzystanie budżetu jest kluczowe dla rozwoju i sukcesu finansowego organizacji. Odpowiednie narzędzia wspierają HR w optymalnym wykorzystaniu budżetu. Pomagamy ułożyć lub zoptymalizować proces kontroli, planowania i prognozowania kosztów osobowych. Tworzymy i wdrażamy narzędzia do budżetowania kosztów pracy.

KONTROLING HR

Nie można zarządzać czymś, czego nie możemy zmierzyć. Dział personalny który mierzy swoją efektywność znacząco zyskuje na wiarygodności. Pomagamy wybrać KPI (Key Performance Indicators), które warto monitorować. Określamy docelowy poziom wskaźników. Odpowiednio dobrane KPI pomagają kontrolować realizację strategii HR oraz organizacyjnej.

ANALIZY HR

Prawidłowe wnioski wynikające z dostepnych danych HR są bezcenne i pomagają bardziej efektywnie zarządzać kapitałem intelektualnym. Analizujemy dane personalne firmy i dobieramy najlepszy sposób prezentacji wyników. Dzięki przemyślanej informacji i narzędziom HR może wspierać biznes w określaniu najlepszych kierunków działań.

WIZUALIZACJA, DASHBOARDY HR

Odpowiednie przedstawienie wyników i wniosków z analiz jest równie ważne co sama analiza. Źle przygotowany wykres potrafi doprowadzić odbiorców do różych wniosków. Wprowadzamy raporty i dashboardy, które za pomocą odpowiednio dobranych wskaźników i wizualizacji pozwalają na podejmowanie racjonalnych decyzji. Mogą także pokazywać prognozę i trendy rynkowe.

POLITYKA PŁACOWA

Konkurencyjna polityka obejmująca całkowite wynagrodzanie pomaga w utrzymaniu pracowników i pozyskaniu talentów z rynku. W oparciu o przeprowadzone analizy wspieramy w opracowaniu polityki płacowej adekwatnej do wynagrodzenia rynkowego, sytuacji i strategii firmy oraz możliwości finansowych.

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ I BENEFITÓW, BENCHMARKI

W związku z dużą konkurencją na rynku pracy wynagrodzenie całkowite powinno być regularnie weryfikowane, porównywane z rynkowym i aktualizowane. W oparciu o benchmarki i analizy proponujemy niezbędne zmiany w celu budowy konkurencyjności EVP (Employee Value Proposition) oraz ich wewnętrznej spójności.

NARZĘDZIA HR, DIGITALIZACJA

W czasach szybkiego postępu technologicznego narzędzia, aplikacje i digitalizacja działu HR jest niezbęda. Działy personalne nie korzystające z możliwości technicznych stają się dla biznesu archaiczne. Tworzymy i wdrażamy narzędzia oraz aplikacje usprawniające pracę działu HR, a także komunikację oraz współpracę z biznesem. Oferujemy narzędzie mierzące czas pracy, dzięki czemu można określić koszt rekrutacji czy czas poświęcony na poszczególne projekty. Rozwijamy aplikację wspierającą monitorowanie, planowanie, prognozowanie i zarządzanie budżetem kosztów osobowych.

RAPORT O ŁĄCZNYCH KORZYŚCIACH Z PRACY (TRS)

Nawet najwyższe wynagrodzenia nie zaspokoją dzisiaj oczekiwań pracowników, szczególnie jeśli nie zdają sobie sprawy z całkowitego pakietu który otrzymują. Budujemy i wspieramy firmy we wprowadzaniu raportów o łącznych korzyściach z pracy (Total Reward Statement), które prosto i przejrzyście informują pracowników o tym co otrzymują od pracodawcy.

STRATEGICZNE PLANOWANIE ZASOBÓW

Według Jack’a Welch’a zatrudnienie odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach jest znacznie ważniejsze niż stworzenie strategii. Wspieramy firmy w określeniu zapotrzebowania na kapitał ludzki w poszczególnych działach i całej firmie. Projekty dotyczą zarówno optymalizacji zatrudnienia jak i budowania kompetencji potrzebnych do rozwoju firmy.

SZKOLENIA I WARSZTATY

Wszystkie wdrażane w HR narzędzia powinny być obsługiwane przez pracowników firmy. Rozwijanie umiejętności pracowinków jest inwestycją w przyszłość firmy. Rozwijamy techniczne umiejętności pracowników działu HR. Prowadzimy szkolenia zarówno z Excela jak i z użytkowania i administracji narzędzi tworzonych na potrzeby klienta. Edukujemy pracowników działów personalnych z obszarów budżetowania, analityki i kontrolingu HR. Budujemy kompetencje nowoczesnego działu HR, dzięki którym organizacja zyskuje pracowników świadomych korzyści płynących z budowania evidence-based HR.